[vc_row][vc_column][vc_column_text woodmart_inline=”no” text_larger=”no”]Termenii şi condiţiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Prin completarea formularului de comandă, clientul îşi exprimă acordul că S.C. Nomina Group Expert S.R.L., administratorul portalului https://edituranomina.ro/ precum şi colaboratorii acesteia, să folosească datele cu caracter personal în vederea realizării comenzii privind comandarea de bunuri și produse/ servicii de pe site-ul https://edituranomina.ro/ și pentru înscrierea la concurs sau în proiectul educational de sponsorizare cu carte a şcolilor, pentru încurajarea lecturii şi creşterea alfabetizării prin facilitarea accesului la carte şi educarea copiilor şi tinerilor din România, proiect organizat prin Asociere cu Asociația Inteligent.
Totodată vor putea transmite mai departe datele cu caracter personal către Operatorul Financiar, Contabilitate, orice instituție legal abilitată cu respectarea aceluiași scop al prelucrării.
1. Cine suntem
S.C. Nomina Group Expert S.R.L., persoană juridică, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J03/1807/2005, C.U.I. RO18014580, cu sediul social în Pitesti, Calea Craiovei, nr. 121, telefon: 0348439417, e-mail: comenzi@edituranomina.ro;
2. Care sunt datele prelucrate de noi
În funcție de natură și scopul interacțiunii cu site-ul este posibil să colectăm următoarele tipuri de date ale următoarelor categorii de persoane: Elevi, părinţi ai acestora, reprezentanţi legali ai acestora, alţi membri ai familiei, candidaţi la proiectul sau concursul organizat în colaborare cu Asociația Inteligent, cadre didactice, cadre didactice auxiliare şi personal nedidactic în relaţii contractuale cu Școala, datele colectate fiind:
• Adresa dumneavoastră de email este necesară în formularele noastre:
• Date legate de identitatea dumneavoastră, precum nume, prenume, adresa de email și număr de telefon, adresa, oraș, țară necesare pentru vânzarea/ livrarea cărților/ materialelor comandate, în baza reglementărilor legale aplicabile în domeniul specific de activitate.
• Date legate de navigare – date legate de modul în care folosiți website-urile, incluzând: adresa IP, browser folosit, durata navigării, istoricul căutărilor, sistem de operare folosit, limba și pagini vizualizate.
• Date despre vizitele dumneavoastră pe site: acestea pot include URL-uri complete, secvență de click-uri către, prin și de la website-urile noastre, informațîi sau produse vizualizate / căutate, durata vizitelor pe anumite pagini, informațîi privind interacțiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.
• Date despre rețele de socializare folosite în momentul în care utilizați funcționalitățile noastre.
3. Cum colectăm aceste date
Datele dumneavoastră pot fi colectate în diferite moduri. Pot fi colectate direct atunci când completăți formularul de comandă sau de contact și când comunicați cu noi prin email sau telefon. Datele personale ale clienților sunt obținute din completarea formularului de comandă, respectiv numele, prenumele, adresa de email și telefonul, precum și datele de identificare ale copiilor înscriși la concurs sau în proiectul educational de sponsorizare cu carte a şcolilor, pentru încurajarea lecturii şi creşterea alfabetizării prin facilitarea accesului la carte şi educarea copiilor şi tinerilor din România. Colectăm date și indirect, prin intermediul cookie-urilor și a marcatorilor.
4. De ce sunt colectate aceste date
Scopul pentru care sunt prelucrate aceste date este acela pentru vânzarea cărților sau a materialelor comandate prin intermediul site-ului https://edituranomina.ro/ sau pentru înscrierea la concurs sau în proiectul educational de sponsorizare cu carte a şcolilor, pentru încurajarea lecturii şi creşterea alfabetizării prin facilitarea accesului la carte şi educarea copiilor şi tinerilor din România, proiect organizat cu sprijinul nostru, în baza reglementărilor legale aplicabile în domeniul specific de activitate pentru următoarele:
• Pentru a afișa website-urile și conținutul acestora;
• Pentru a oferii serviciile/ vânzarea bunurilor pe care le comandați;
• Pentru înscrierea copiilor la concurs sau în proiectul educational de sponsorizare cu carte a şcolilor, pentru încurajarea lecturii şi creşterea alfabetizării prin facilitarea accesului la carte şi educarea copiilor şi tinerilor din România, proiect organizat cu sprijinul nostru;
• Pentru a permite clientului să ne contacteze;
• Pentru a va ține la curent cu stadiul solicitării;
• Pentru a ne susține drepturile și obligațiile stipulate în contractele semnate, precum și alte obiective legale.
Folosim cookie-uri și marcatori pentru:
– A îmbunătăți experiență pe site, precum: Recunoașterea dispozitivului, astfel încât să nu fiți nevoit să introduceți aceleași informațîi de mai multe ori la rând pentru același scop;
– A analiză traficul și datele din site-uri pentru: Măsurarea numărului de utilizatori astfel încât să facem site-ul mai ușor de folosit și să răspundă mai rapid cererilor clienților;
– Evaluarea comportamentului dumneavoastră de navigare și accelerarea căutărilor pe viitor;
– A ne ajută să înțelegem mai bine cum ne folosiți site-urile, astfel încât să le îmbunătățim;
Utilizarea informațiilor în modurile descrise mai sus este permisă de legea aplicabilă în domeniul protecției datelor, pentru că este:
– Necesară pentru interesele noastre legitime în urmărirea scopurilor descrise mai sus iar interesele dumneavoastră de confidențialitate nu prevalează asupra acestora, în niciunul dintre cazurile mai sus precizate;
– Necesară în unele cazuri pentru a ne îndeplini responsabilitățile legale, cum ar fi prezentarea de informații autorităților sau organismelor de reglementare formulate în condițiile legii;
– Necesară în unele cazuri pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor în instanța sau în cazul în care prelucrarea se referă la informațîi cu caracter personal aflate evident în domeniul public;
– În circumstanțe limitate, procesate exclusiv cu consimțământul dumneavoastră pe care îl obținem periodic, cum ar fi atunci când optezi să se transmit comunicări pe email sau pe numărul de telefon pus la dispoziție;
5. Cine prelucrează datele colectate
Datele dumneavoastră sunt prelucrate de către angajații societății și de către Asociația Inteligent, Asociație cu care societatea SC Nomina Group Expert SRL are un parteneriat, de către furnizorul de servicii financiare, de către operatorii sau persoanele împuternicite ale acesteia, colaboratorii acestuia, în scopul soluționării cererilor formulate, precum și către alte autorități sau instituții publice, în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale.
Ca operator de date, am luat toate măsurile de securitate necesare pentru a preveni accesul neautorizat, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor.
Prelucrarea datelor se realizează folosind computere și/sau instrumente IT, urmând procedura internă în scopul clar specificat și acceptat de către utilizator.
Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de către S.C. Nomina Group Expert S.R.L. pot să își exercite drepturile de acces la date, de rectificare, ștergere, restricționare, în conformitate cu dispozițiile art. 15-19 din RGPD, precum și dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP pentru modul de soluționare a cererilor de exercitare a acestor drepturi, printr-o cerere trimisă prin poștă la sediul ANSPDCP (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşți, România, ţel. +40.318.059.211, +40.318.059.212, fax +40.318.059.60) sau la adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

6. Partajarea datelor personale
Nu vindem datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți.
Pe lângă operator, în anumite situații, datele pot fi accesibile pentru terțe părți precum furnizori de servicii, operatori de transport, operator de plăti electronice, companii IT, numite, dacă este necesar, ca persoane împuternicite de Operator.
Acestea sunt obligate prin contract să mențină confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.
Lista acestor terțe părți poate fi cerută de la S.C. Nomina Group Expert S.R.L. în orice moment.
În ultimul rând, am putea dezvălui datele dumneavoastră:
• Pentru a ne conformă unor mandate legale, legi și proceduri legale, inclusiv cereri din partea autorităților de reglementare
• Dacă se consideră că divulgarea este necesară sau potrivită pentru protejarea drepturilor, proprietății sau securitățîi S.C. Nomina Group Expert S.R.L., a clienților noștri sau a altor părți interesate. Această divulgare include schimbul de informații cu alte companii sau organizații în scopul protejării împotriva fraudelor sau falsificărilor.
7. Link-urile către site-uri și terțe părți
Site-ul nostru ar putea conține link-uri către diverse site-uri, platforme și rețele de socializare administrate de terțe părți pe propriile servere, organizații și companii asupra cărora S.C. Nomina Group Expert S.R.L. nu are control.
Prin urmare, sub nicio circumstanță nu putem fi considerați responsabili pentru modul în care datele sunt colectate și prelucrate de către aceste terțe părți.
Recomandăm să citiți politicile de confidențialitate aplicabile pentru orice terță parte către care ar putea direcționa link-urile noastre, astfel încât să puteți înțelege sunt folosite datele personale de către acestea.
8. Pentru cât timp sunt stocate datele
Datele personale ale clienților sunt stocate pe perioada necesară efectuării serviciului solicitat, după care, după caz, vor fi șterse sau vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.
Este obligatorie furnizarea datelor de identificare și de corespondență reale, exacte și complete ale clientului și dacă este cazul, ale reprezentantului acestuia, în vederea soluționării adecvate a cererii și a transmiterii răspunsurilor. Nerespectarea acestor condiții poate atrage respingerea cererilor.
În cazul în care clienții nu doresc ca anumite date personale să fie dezvăluite în cadrul demersurilor efectuate, au posibilitatea de a-și exercita dreptul de opoziție, în condițiile prevăzute de art. 21 din RGPD.
Când contactați S.C. Nomina Group Expert S.R.L. folosind orice metodă de contact (email, număr de telefon, formular de contact), datele vor fi stocate pentru trei (3) ani începând de la dată ultimei interacțiuni apoi vor fi șterse.
Când sunteți clientul nostru pe platforma sau prin cumpărarea de bunuri/ servicii, prelucrăm datele personale pe toată durata raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina S.C. Nomina Group Expert S.R.L. (în cazul documentelor justificative financiar-contabile, termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la dată încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).
Datele colectate folosind cookie-uri sau marcatori vor fi stocate pentru până la șase (6) luni pentru cookie-uri și marcatori de monitorizare a audienței și până la treisprezece (13) luni pentru alte tipuri.
9. Cum sunt protejate informațiile tale cu caracter personal
Datele personale sunt stocate pe servere securizate, protejate de firewalls și software antivirus.
Cu toate acestea, date fiind caracteristicile intrinseci ale internetului, noi nu putem garanta securitatea optimă a informațiilor schimbate prin intermediul acestei rețele.
Ne străduim să protejăm datele însă nu putem garanta securitatea absolută a informațiilor pe care le trimiteți către site. Prin această sunteți de acord că ne furnizaț datele pe propriul risc.
De asemenea, sunteți de acord că responsabilitatea securitățîi datelor personale este și a dumneavoastră, în mod egal. Pentru început, sunteți responsabil pentru păstrează confidențialitățîi datelor trimise prin formular.
1. Care sunt drepturile dumneavoastră
În condițiile prevăzute de legislație, în calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:
• Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Puteți retrage consimțământul asupra prelucrării datelor personale în orice moment, chiar dacă nu l-ați oferit înainte.
• Dreptul de a vă opune prelucrării datelor. Aveți acest drept prin transmiterea unei solicitări în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, că datele care vă vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al S.C. Nomina Group Expert S.R.L. sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care S.C. Nomina Group Expert S.R.L. poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța; de asemenea, dreptul la opoziție poate fi exercitat în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care te vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
· Dreptul să accesați datele.
Utilizatorii au dreptul de a afla dacă proprietarul le procesează datele, dreptul de a obține divulgarea anumitor aspecte privind prelucrarea și dreptul de a obține o copie a datelor aflate în proces de prelucrare.
· Dreptul la rectificare.
Utilizatorii au dreptul de a verifica acuratețea datelor lor personale și de a cere să fie actualizate sau corectate.
· Dreptul la restricționarea prelucrării.
Utilizatorii au dreptul, în anumite condiții, să restricționeze prelucrarea datelor lor. În acest caz, proprietarul nu va procesa datele respective pentru niciun alt scop decât stocarea lor.
· Dreptul la ștergerea datelor.
Acest drept este aplicat în anumite condiții: dacă datele nu mai sunt necesare în îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate, dacă a fost retras consimțământul, dacă s-a exercitat dreptul de opunere, dacă au fost prelucrate ilegal, pentru respectarea unor obligății legale sau au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.
· Dreptul la portabilitatea datelor.
Utilizatorii au dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, comun și ușor de citit dar și dreptul că aceste date să fie transmise de către S.C. Nomina Group Expert S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.
· Dreptul de a vă adresa Autoritățîi Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competențe.
În conformitate cu articolul 12.6 al GDPR, când vă exercități oricare dintre aceste drepturi, S.C. Nomina Group Expert S.R.L., ca operator de date, își rezervă dreptul de a cere o dovadă a identitățîi dumneavoastră. Vă rugăm să fiți constienți că datele cerute pentru dovedirea identității vor fi șterse imediat ce vom răspundem la cerere.
Suntem obligați să răspundem în interval de o (1) luna la toate cererile de exercitare a acestor drepturi. Această perioada poate fi extinsă la două (2) luni pentru cererile complexe sau cu un volum foarte mare.
Informațiile furnizate precum și măsurile luate în exercitarea drepturilor mai sus menționate sunt oferite de S.C. Nomina Group Expert S.R.L. mod gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile sunt nefondate sau excesive (repetitive), putem fie să percepem o taxa fie să refuzăm cererea.
2. Informațîi detaliate despre procesarea datelor personale
Datele personale sunt colectate pentru următoarele scopuri și folosind următoarele servicii:
Contactarea utilizatorului
• Număr de telefon
Utilizatorii care ne furnizează numărul de telefon pot fi contactați cu scop comercial sau promoțional, precum și pentru a primi răspunsuri și asistență la cererile trimise.
Tip de date personale colectate:
Număr de telefon
• Formular de contact
Prin completarea formularul de contact existent pe site-uri, utilizatorii își oferă consimțământul pentru că site-urile să folosească aceste detalii pentru a răspunde la cererile de informațîi, oferte sau alte tipuri de cereri indicate prin subiectul formularului.
Tip de date personale colectate:
Nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, fișiere atașate (inclusiv alte date personale introduse în mesaj pe care le transmiți benevol)
3. Confidențialitatea minorilor
S.C. Nomina Group Expert S.R.L. colectează, prin prisma serviciilor oferite despre care am făcut vorbire anterior, informații privind persoanele cu vârstă sub 18 ani. Site-ul poate fi utilizat doar de persoanele majore care, prin introducerea datelor privind minorii care se înscriu la concurs sau în programul educational mai sus menționat, declară pe proprie răspundere că au acceptul reprezentantului legal pentru a prelucra, utiliza și pune la dispoziție datele cu caracter personal privind pe minorii înscriși pe site prin completarea formularelor puse la dispoziție în acest scop.
Nu prestam servicii si nu livram minorilor bunuri decat in cazurile exprese prevazute de lege și de scopul mai sus menționat, respectiv pentru înscrierea la concurs sau în proiectul educational de sponsorizare cu carte a şcolilor, pentru încurajarea lecturii şi creşterea alfabetizării prin facilitarea accesului la carte şi educarea copiilor şi tinerilor din România, proiect organizat prin Asociere cu Asociația Inteligent.
Compania noastra nu urmareste in activitatile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor, cu varsta sub 16 ani. Nu realizam activitati promotionale de marketing direct catre minori.
Orice persoana care ne furnizeaza datele personale garanteaza ca este major, respectiv are capacitate deplina de exercitiu și, dacă această persoană introduce datele cu caracter personal privind minorii pe care îi înscrie la concurs sau în proiectul educational de sponsorizare cu carte a şcolilor, pentru încurajarea lecturii şi creşterea alfabetizării prin facilitarea accesului la carte şi educarea copiilor şi tinerilor din România, proiect organizat prin Asociere cu Asociația Inteligent, aceasta se obligă să obțină în prealabil consimțământul reprezentantului legal al minorului astfel înscris, în condițiile legii, fiind direct răspunzătoare de încălcarea dispozițiilor legale.
În cazul în care ni se aduce la cunoștință că au fost puse la dispoziție datele personale ale unui minor pentru care nu există acordul reprezentantului legal, vom șterge de îndată aceste date cu caracter personal.
Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza in conformitate cu cerintele legale si in cazuri strict determinate. Minorii care nu au implinit varsta de 16 ani pot achizitiona servicii/ bunuri, solicita si primi comunicatii de la compania noastra numai daca au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.
4. Modificări în politică de confidențialitate
Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate. În cazul unor modificări majore pe viitor veți fi înștiințați pe email (dacă este posibil) sau prin afișarea unui mesaj specific pe site.
5. Definiții
În sensul Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulăție a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor):
Date cu caracter personal – orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.
Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal sau seturi de date cu caracter personal.
Persoană vizată – persoane fizice ale căror date sunt prelucrate
Operator de date personale (Dată Controller) – orice organizație, persoană sau organism care determina scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, controlează datele și este responsabil pentru acestea.
Împuternicit (Dată Processor) – procesează datele în numele unui operator
Consimțământ – încuviințarea “liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate” din partea unei persoane, prin care această își exprimă acordul privind prelucrarea datelor sale personale pentru unul sau mai multe scopuri, fie printr-o declarație, fie printr-o acțiune afirmativă clară.
GDPR – Regulamentul General privind protecția datelor (GDPR) a fost adoptat că Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016. Se aplică direct în fiecare stat membru UE, fără a fi nevoie de o legislație de punere în aplicare.
Terți – orice persoană fizică sau juridică (autoritate publică, agenție sau orice alt organism), în afară de persoană vizată, operatorul, împuternicitul și persoanele care, sub directă autoritate a operatorului sau imputernicitului, sunt autorizate să proceseze datele.

Potrivit dispozițiilor art. 6 din Regulamentul general privind protecția datelor, prelucrarea este legală numai dacă și în măsură în care se aplică cel puțîn una dintre următoarele condițîi:
A) persoană vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
B) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoană vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
C) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligăţîi legale care îi revine operatorului;
D) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
E) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţîi publice cu care este învestit operatorul;
F) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţîle fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoană vizată este un copil.
*Literă (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor lor.
Refuzul Clientului – persoană fizică – de a furniza datele cu caracter personal prevăzute de lege și necesare societăţîi S.C. Nomina Group Expert S.R.L. pentru serviciul oferit, are drept consecință respingerea cererii de comandă efectuată prin sistemul electronic.
Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de S.C. Nomina Group Expert S.R.L.:
– Toate datele necesare prelucrării comenzii clientului: numele, prenumele, adresa de domiciliu, email, telefon;
– În situaţia în care pentru prelucrarea cererii clientului sau pentru restituirea prestaţiilor este nevoie de prelucrarea şi a altor date cu caracter personal (cu titlu de exemplu, dar fără a ne limita la acestea: adresa poştală dacă clientul doreşte transmiterea extrasului CF prin poştă, alte date personale: domiciliu, COD NUMERIC PERSONAL etc dacă clientul doreşte restituirea prestaţiilor etc) clientul îşi dă acordul expres pentru prelucrarea tuturor datelor personale necesare pentru soluţionarea cererii acestuia.
Datele cu caracter personal obținute de la Client pot fi prelucrate numai în scopul pentru care au fost solicitate/furnizate, respectiv pentru prestarea serviciilor de către S.C. Nomina Group Expert S.R.L..
În acest sens, datele personale pot fi folosite la:
A). Crearea și administrarea contului online dacă este cazul
B). Prelucrarea comenzilor online, a plăților și trimiterea/expedierea bunurilor comandate prin metodă aleasă de Client;
C). Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă
D). Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
E). Asigurarea serviciilor de suport, necesare prelucrării comenzii Clientului
F). Prelucrarea datelor Clientului pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract
G). Anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale utilizatorilor portalului https://edituranomina.ro/ este achiziția de bunuri și servicii puse la dispoziția clientului pe site și pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor fixate prin Acordul de Asociere încheiat cu Asociația Inteligent.
În situația în care utilizatorul nu mai dorește să beneficieze de serviciile oferite de S.C. Nomina Group Expert S.R.L., are dreptul de a-și retrage consimțământul (acordul) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului nr. 679/2016 persoană vizată are următoarele drepturi:
– dreptul la informare şi acces la date cu caracter personal (art. 13-15);
– dreptul la rectificare (art. 16);
– dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art. 17);
– dreptul la restricţionarea prelucrării (art. 18);
– dreptul la portabilitatea datelor (art. 20);
– dreptul la opoziţie (art. 21);
– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (art.22).
Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus persoană vizată trebuie să transmită o cerere întocmită în formă letrică, datată și semnată la adresa de corespondență a prestatorului: S.C. Nomina Group Expert S.R.L.

Pentru orice întrebări suplimentare referitoare la modul în care prelucrăm datele cu caracter personal sau pentru a exercita drepturile menționate mai sus, va rugăm să ne trimiteți un email la adresa comenzi@edituranomina.ro

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]